Spanje Reisbestemmingen - Tarifa
p

TARIFA, VOGELTREK

Reisdata:

za. 14 t/m vr. 20 september 2019

Duur:

7 dagen

Prijs:

€ 1075 (Málaga/Málaga)

     

o.l.v.

Kees Woutersen.

Aantal verwachte vogelsoorten:

110-130.

Toeslag 1 pers. kamer

€ 125

 

Bij Tarifa, het zuidelijkste punt van Europa, concentreert zich de vogeltrek . Vanaf de heuvels bij het stadje zijn vooral de duizenden roofvogels en ooievaars spectaculair. Bij Tarifa besteden we ongeveer de helft van de tijd aan het observeren van vogeltrek, in de middag gaan we naar een natuurgebied in de omgeving. We overnachten hier vlakbij het strand, zodat we vanaf het terras van ons restaurant over zee kunnen kijken.

 

Belangrijkste soorten op trek vanaf de heuvels: Zwarte Ooievaar, Ooievaar, Grauwe Kiekendief, Aasgier, Vale Gier, Dwergarend, Slangenarend, Visarend, Wespendief, Sperwer, Torenvalk, Kleine Torenvalk, Bijeneter, Vale gierzwaluw en Alpengierzwaluw.

Belangrijkste soorten op trek over zee: Kühls Pijlstormvogel, Vale Pijlstormvogel, sterns (met mogelijk ook Bengaalse Stern), Jan van Gent en Audouins meeuw.

Belangrijkste soorten in de omgeving: Witkopeend, Flamingo, Marmereend (zeldzaam), Krooneend, Grauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, Havikarend, Slechtvalk, Knobbelmeerkoet, Purperkoet, steltlopers als Vorkstaartplevier en Bosruiter, Rode Patrijs, Hop, Cetti´s Zanger, Kleine Zwartkop, Blauwe Rotslijster, Rotszwaluw, Theklaleeuwerik, Kalanderleeuwerik, Roodkopklauwier, Cirlgors en Grauwe Gors.

Mogelijke Afrikaanse dwaalgasten: Rüppels Gier, Heremietibis, Kaffergierzwaluw en Huisgierzwaluw.

Hoeveel vliegt er in een najaar langs Tarifa? De talrijkste vogels zijn: ooievaar (113.000), zwarte ooievaar (3.000) wespendief (80.000), zwarte wouw (80.000), aasgier (1.500), vale gier (1.800), slangenarend (7.700), en dwergarend (7.500).

Reisprogramma:

Tarifa is intensief vogels kijken. Iedere ochtend vliegen honderden dwerg- en slangenarenden, aasgieren, zwarte ooievaars en nog veel meer langs de observatieposten. We zien dat Afrika dichtbij is. In de middag zoeken we de omgeving af en zoeken naar zeldzaamheden als Afrikaanse grauwe buulbuul, Rüppels Gier, Heremietibis en Kaffergierzwaluw.

 

Dag 1. Aankomst Málaga.

Vervoer naar Tarifa en eerste observaties van de vogeltrek. We verblijven 6 nachten op een locatie aan zee.

 

Dag 2-6. Observatie vogeltrek en excursies rond Tarifa.

Observatie van vogeltrek op 3 verschillende observatiepunten. Vanaf punt 1 zien we o.a. het stadje Tarifa, het strand La Janda en het natuurpark Los Alcornocales. Punt 2 ligt vlak boven Tarifa direct aan de straat van Gibraltar en heeft subliem zicht op de overkant, Afrika. Vanaf punt drie ligt in Alcornocales en we kijken we op Algeciras en Gibraltar. We beginnen iedere dag met een ochtendwandeling (optioneel) en gaan na het ontbijt naar een observatiepunt, dus op het moment dat de trekvogels het actiefst zijn. We blijven kjken tot plm. 13 uur.

Iedere dag bezoeken we in de middag een vogelrijk natuurgebied. Dat is o.a. het brede strand Los Lances, het grote wetland La Janda, het meer van Medina, het estuarium Barbate en het natuurpark Alcornocales. We verwachten hier roofvogels, reigers, strandlopers, zeevogels en zangvogels op trek.

We sluiten de dag af op ons terras aan zee zodat we voor het avondeten vogeltrek over zee kunnen zien.

 

Dag 7. Retour Málaga.

Bij voldoende tijd excursie in de ochtend.


Praktische informatie vogelreis

Tarifa, vogeltrek & Doñana:

Aankomt/vertrek: vliegveld Málaga, aankomst en vertrek in de middag (plm. 13.00 – 16.00 uur) tenzij anders afgesproken.

Aanbevolen vliegmaatschappij: Transavia, Iberia, Vueling.

Inclusief/exclusief: verblijf obv volpension (ontbijt, lunchpakket, avondeten), alle vervoer ter plaatse, alle excursies, Nederlandse reisleiding, alle entreegelden, informatiepakket over de te bezoeken gebieden . Exclusief: heen- en terugreis Spanje, evt. reisverzekering, fooien, souvenirs, eigen consumpties.

Vervoer in Spanje: 9-persoons busje.

Zwaarte: lichte wandelingen (max. enkele kilometers).

Aantal deelnemers: tenminste 3 personen, maximaal 15 personen.

Accommodatie: f amiliehotels/pensions met douche/toilet op de kamer, bij Tarifa restaurant met terras an zee .

Klimaat: meestal zomerweer, 20 – 25 ºC., weinig kans op regen.

Extra informatie : op aanvraag.


Wandelend duin, Tarifa met daar achter Afrika (Foto: Peter Zwitser).

 

 

De Belangrijke Vogelgebieden (IBA´s) van deze reis:

Tarifa (Andalucía, 5.000 ha.): het zuidelijkste puntje van Europa.

Habitat: heuvels met mediterrane struiken, landbouwgebied, duinen, stranden en riviertjes.

Ornithologisch belang: van uitzonderlijk belang voor trekvogels, vooral beide ooievaars en roofvogels en hiervan zijn er in een najaar meer dan 125.000 trekkers geteld, de voorjaarstrek is iets minder. Aan de kust broedt strandplevier en kaffergierzwaluw en in de trektijden slapen er sterns (soms bengaalse) en Audouins meeuwen. Het strand is leuk voor steltlopers. Hier volgens wat maximale aantallen trekvogels die per najaar zijn geteld: zwarte ooievaar 1.500, witte ooievaar 115.000, wespendief 41.900, zwarte wouw 7.800, aasgier 3.800, vale gier 1.600, slangenarend 3.800, grauwe kiekendief 148, dwergarend 3.100, sperwer 554.

Bescherming: het strand van Los Lances, 4,5%, is regionaal park.

La Janda (Andalucía, 20.000 ha.): rijstvelden enz.

Habitat: Oorspronkelijk was La Janda een groot en ornitologisch zeer belangrijk natuurlijk meer maar in de jaren 1950 heeft men het droog gelegd en in cultuur gebracht. Nu zijn er uitgebreide rijstvelden, katoenvelden en andere landbouw en ook wordt er vee gehouden.

Ornithologisch belang: Door veel vogels op trek wordt het gebruikt als rustgebied, zo zijn er maximaal 85.000 ooievaars en 400 grauwe kiekendieven gezien. Ook maken veel roofvogels, duizenden koereigers, vorkstaartplevieren en in de winter o.a. kieviten gebruik van het terrein.

Bescherming: geen.

 

Los Alcornocales (Andalucía, 42.1100 ha.): het grote kurkeikbos.

Habitat: op een langgerekte bergketen ligt het zuidelijke deel van het grootste kurkeikenbos van Europa, vlak boven de Straat van Gibraltar. Het is een heel apart landschap, heuvelachtig terrein doorsneden met riviertjes en begroeid met struikvegetatie en vooral kurkeiken.

Ornithologisch belang: veel trekvogels die bij Tarifa oversteken rusten uit in Los Alcornocales. Bij slecht weer kunnen ze dagen blijven hangen en ontstaan er concentraties van bijvoorbeeld vele tientallen slangen- en dwergarenden. Daarnaast broeden er veel roofvogels zoals aasgieren (13 paar), vale gier (277 paar), havikarend (8 paar), slechtvalk (10 paar), oehoe (20 paar) en kaffergierzwaluw 5 paar).

Bescherming: 100% beschermd als IBA en binnen het grote natuurpark Los Alcornocales (170.000 ha.).

 

Lagunas de Medina - Puerto Real (Andalucía, 4.900 ha): zoutmeren en omgeving.

Habitat: rond deze ondiepe zoutwatermeren met veel moerasvegetatie ligt weiland en cultuurland. Het meer van Medina is de grootste en is de laatste die in de zomer opdroogt.

Ornithologisch belang: vooral watervogels (bijvoorbeeld (maximale aantallen) flamingo´s (800), koereiger (300), marmereend (onregelmatig, 110) witkopeend (200, neemt toe), spaanse keizerarend (7), purperkoet (10, toenemend) meerkoet (25.000), knobbelmeerkoet (3). Steltlopers en zangvogels op trek.

Bescherming: alleen de meertje als IBA en natuurreservaat.


Heremietibis bij Barbate (Tarifa)

 

De heremietibis ziet er vreemd en mooi uit. Het is een van de meest bedreigde en zeldzaamste vogels ter wereld. In het wild zijn er rond de 140 paar. Met de kolonie dichtbij Tarifa gaat het goed, met 20 paar en jaarlijks 25 jongen.In het najaar zoeken ze voedsl op bepaalde velden in de omgeving.

 

 

p

 

p

Route: zie kaart.

Slangenarend (© Kees van Overveen).

 

Zwarte ooievaars met dwergarend (Foto: KW).

 

Observatiepunt 1 bij Tarifa (Foto: KW)

In wetland La Janda (Foto: Peter Zwitser).

 

Ooievaard rusten in La Janda (Foto: Peter Zwitser).

 

Het verlaten strand Los Lances bij Tarifa (Foto: KW).

 

Het zuidelijkste punt van Europa met Afrika op de achtergrond (Foto: KW)

 

Op het terras van ons restaurant (Foto: Peter Zwitser).

REISVERSLAGEN

Van het Weblog: Vogelreis TARIFA & DOÑANA

05 T/M 12 SEPTEMBER 2009:

Tarifa: de lucht hangt vol met roofvogels

 

Roofvogels zweven rondom ons, honderden tegelijk. Hier zijn we voor gekomen, maar toch is er iets vreemds. Ze vliegen niet door naar Afrika, ze blijven maar hangen en dat komt door de snoeiharde wind.

 

5-10 september 2009. Bij Tarifa, het zuidelijste puntje van Europa, concentreert zich de roofvogeltrek. We zien honderden wespendieven vliegen in grote groepen, soms nogal hoog in de lucht. Vorige week zijn er 18.000 op één dag gezien. Ook gaan er honderden zwarte wouwen langs, los en in groepjes. Het is de kunst ze van de wespendieven te onderscheiden. De laatse dagen is de dwergarend met vele honderden de talrijkste soort en de slangenarend wordt een goede tweede. Aasgieren en vale gieren zijn bijna continu te zien. Af en toe gaat er een visarend, een sperwer of een torenvalk langs. Allemaal hebben ze last van die wind.

Het mooie is dat we veel soorten roofvogels tegelijk zien zodat je de verschillen goed kunt bekijken. Vooral als ze terugkomen, tegengehouden door de wind, vliegen ze soms heel dichtbij. Grote groepen gaan retour over de baai die tussen Algeciras en Gibraltar ligt. Dan zijn het stipjes, ze vliegen ver weg, cirkelen veel rond en verplaatsen zich langzaam. Regelmatig vliegen er dwergarenden heel dichtbij. Er loopt blijkbaar een route terug het land in langs onze observatiepost. Dwergarenden hoog in de lucht gaan zuidwaarts, dwergarenden laag en dichtbij gaan weer retour het land in. En veel slangenarenden staan te bidden boven het veld voor ons, op zoek naar een slang of hagedis.

Alle roofvogels willen graag oversteken naar Afrika maar we zien ze bijna allemaal weer terugkomen. Met die keiharde, oostelijke wind vinden ze het te gevaarlijk om de zee over te steken. Zoiets komt hier meer voor, maar de wind is un wel erg hard. En het duurt nu een week, dat is abnormaal lang. We zien dus dat de weg naar Afrika voor de roofvogels is afgesloten.

 

Kees Woutersen

Doñana: na de droogste zomer in 50 jaar

Zelfs de rivier in El Rocio stond droog. Zouden we voor niets naar het beroemde Doñana zijn gereden? Voor veel vogels is het de laatste stop voor hun oversteek naar Afrika. Na enig zoeken vonden we plekken met water en dus heel veel vogels. Op de achtergrond hoorden we edelherten burlen.

11 september 2009. El Rocio, Doñana. In normale jaren droogt het grootste wetland van Spanje op in de loop van de zomer. Maar altijd blijven er kleine riviertjes stromen en kun je plekken vinden met water. Hier concentreren zich dan de (trek)vogels en daar zijn we voor gekomen. “Alles staat droog, maar je kunt wel veel herten en wilde zwijnen zien” vertelde de gids van ons hotel. En dat bleek waar te zijn.

Bij het andere riviertje vonden we nog enige grote waterplassen. Een purperkoet at riet uit zijn poot. Een watersnip streek neer naast een witgatje. Enkele ijsvogels gingen steeds heen en weer. Roodstuitzwaluwen vlogen over ons hoofd. Groepjes lepelaars en kleine zilverreigers zochten naar voedsel, en zo ging het maar door. Aan de oostkant van dit gebied vonden we meer water met groepen van honderden ooievaars en een paar honderd zwarte ibissen. Maar liefst 41 kwakken vlogen uit een boom.

Wilt u weten wat we op onze vogelreis in Tarifa en Doñana hebben gezien? Zie hieronder de soortenlijst, het waren 137 soorten vogels plus veel grote zoogdieren.

Kees Woutersen

REISVERSLAG: TARIFA & DOÑANA

15 T/M 22 SEPTEMBER 2007

 

Door: Kees Woutersen

 

De eerste dag van deze reis kwamen we pas om 1 uur ´s nachts aan in ons onderkomen omdat Iberia was vergeten koffers mee te nemen en ze daarom met een volgende vlucht meegaf... De volgende ochtend werd dit vervelende voorval gecompenseerd op het beste roofvogelpunt van Tarifa dat de naam Cazalla draagt (het oude Deposito de Agua). Uitzonderlijk laag overvliegende roofvogels vielen ons ter beurt, vooral aasgieren, slangen- en dwergarenden en zwarte ooievaars. Fotografen hadden een van hun beste dagen. Zelfs de vale gieren zaten laag. Ook de aantallen waren meer dan gemiddeld: slangen- en dwergarenden in vele honderden, vele tientallen zwarte wouwen en wespendieven en ongeveer 40 aasgieren kwamen deze ochtend langs. Gelukkig werden alle volwassen aasgieren vergezeld van een of twee jonge vogels, de families blijven bijeen tot ze ver in Afrika zijn. Voor zwarte ooievaars was het met meer dan 200 vogels een topdag. Na een wandeling in Tarifa gingen we het strand op, waar dit keer slechts enkele tientallen Audouinsmeeuwen en weinig steltlopers zaten. Op de plek waar het riviertje La Jara het strand bereikt verschenen nog groepjes dwergarenden en zwarte wouwen die cirkelend boven het zand hoogte wonnen. We zagen daar ook een visarend en vier kleine torenvalken langs snellen. Meer dan tevreden eindigden we onze dag op ons terras aan zee.

 

De derde dag bleek het windstil te zijn en dat beloofde heel wat. We gingen naar het andere observatiepunt, El Algarrobo, dichtbij Algeciras en met uitzicht op Gibraltar. Tussen 10.00 en 14.00 uur passeerden ons enkele duizenden roofvogels, voornamenlijk dwerg- en slangenarenden in groepen van tientallen vogels die omhooggingen in de termiekbellen. Dit was het spektakel van de week. Natuurlijk gingen er ook tientallen zwarte ooievaars, zwarte wouwen, sperwers en wespendieven. Boeren- en huiszwaluwen kwamen met vele honderden voorbij. Ook trokken er zo´n 200 vale gierzwaluwen en 20 alpengierzwaluwen aan ons oog voorbij. Vale gieren, een slechtvalk en een havikarend zorgden voor variatie. Een Rüppels gier die door een andere groep gedetermineerd werd konden we (helaas) niet bevestigen. Toen de trek vrij plotsling stilhield, besloten we het kurkeikenpark Los Alcornocales in het achterland te bezoeken. Bij een klein plasje bij Bolonia kwam een nieuw gepubliceerd libellenboek (alleen nog in hetEngels) te voorschijn en dit was de start van een nevenactiviteit die ons de rest van de week zou bezighouden. Velen exemplaren die we zagen hadden niet alleen de schitterendste kleuren, maar bleken ook zuidelijke soorten te zijn met een klein verspreidingsgebied in Europa. De libellen werden natuurlijk in de lijst opgenomen (zie de soortenlijst).

 

De volgende dag bezochten we na de gebruikelijke ochtendwandeling het getijdegebied bij de havenstad Barbate waar veel steltlopers zaten. In de middag gingen we weer roofvogels kijken bij Tarifa maar volgens de tellers was juist de ochtend goed geweest. Gelukkig werden we nog verrast door een twintigtal voorbij snellende bijeneters. Op het strand zaten nu vele honderden Audouins meeuwen en over zee vlogen Kuhls – en vale pijlstormvogels. De rijstvelden van La Janda die we de vijfde dag bezochten stonden vol water en het meest verraste de 100 zwarte ibissen. Overal liepen koereigers en ooievaars maar het moeiste was een slangenarend op een electriciteitsmast. Hij bleef zitten tot we er bijna onder waren en keek ons maar aan met die grote uilenogen. Waarschijnlijk was hij zwaar vermoeid van de trek. Veertien rode patrijzen staken langzaam het pad over en bij een meertje zagen we voor de tweede keer Kaspische beekschildpadden. Er was voldoende tijd om nog een paar uur bij El Algarrobo de trek te bekijken die deze dag tot laat in de middag aanhield.

 

Verder stond Doñana op het programma. De weg erheen ging dicht langs het brakwatermeer Laguna de Medina, die de knobbelmeerkoet als symbool heeft. Hier aangekomen waaide het flink en de plas zag er leeg uit. Al zoekend in het riet konden we niets interessants vinden totdat we bij de observatiehut kwamen. Pardon, overal zaten Banded Groundlings, een zeldzame zuidelijke libellesoort die koeien en mensen volgt omdat wij al wandelend kleine insecten opjagen die hem als prooi dienen. Zelden laat een libelle zich zo goed bekijken en dus dat alleen al was de moeite van een bezoek aan de Laguna waard. Bij de observatiehut dus, vonden we wél knobbelmeerkoeten. Als we naar links keken zagen we een paar met een jong en rechts zwommen nog drie of vier volwassen vogels. De knobbels waren nog maar klein, wat aangeeft dat er geen broeddrift is. Verderop stonden lepelaar, purperreiger en grote zilverreiger in het riet. Aangekomen bij de Dehesa de Abajo, een plas dichtbij Doñana, wachtte ons een aangename verrassing want hij stond vol water en dat is ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. Aan de rand van het meer stonden enkele duizenden ooievaars en flamingo´s, tussen de een en de tweeduizend steltkuten, honderden steltlopers, tientallen lepelaars en we telden zo´n 400 zwarte ibissen. De dag kon niet meer stuk.

 

Het riviertje La Rocina dat langs El Rocio loopt bleek veel water te bevatten: het was bijna net zo breed als in het voorjaar. Vanaf de wandelboulevard en ook het terras van een plaatselijke uitspanning was dit de top van het vogelen: overal flamingo´s, zwarte ibissen, groepen steltlopers (grutto´s!), lepelaars, eenden en af en toe een vliegende rode wouw. Bij de schuilhutten was minder te zien en bij het grote informatiecentrum van Doñana waren de blauwe eksters als altijd aanwezig. Jonge vogels waren te herkennen aan een wat rafelig verenkleed en het feit dat ze regelmatig om voedsel bedelden bij volwassen vogels. Onderweg richting onze laatste slaapplaats vonden we nog een groep kwakken langs een brede sloot. Ze verscholen zich in de tamarisken die aan de oever groeiden, maar moesten opvliegen omdat we te dicht langs reden: 70 stuks waarvan maar liefst 50 kwakken in jeugdkleed. Al met al hadden we geen tijd meer om de rijstvelden te bezoeken en via de pont gingen we richting naar onze laatste slaapplaats bij Antequera. Tevreden en met een hoofd vol vogels brachten we hier onze laatste nacht door.

 

Verslag vogelreis Tarifa & Zuid Spanje,

14 september t/m 21 september 2002

Door: Toon & Elly van Rossum.

 

Reisgenoten: Jan en Nelly Gubbels, Harry Beentjes en Lieuwe van Welie (gids in opleiding).

Gids: Kees Woutersen.

 

DAG 1:

Met warm en zonnig weer kwamen we op zaterdag 14 september aan op het vliegveld van Malaga. Het duurde 45 minuten voordat we onze bagage hadden, maar toen konden we op zoek naar Kees Woutersen, die duidelijk herkenbaar met een bordje op ons stond te wachten bij de uitgang. We wachtten nog even op het tweede echtpaar dat met dezelfde vlucht was gekomen en daarna bracht Kees ons met het busje naar een strandtentje in de buurt om onder het genot van een drankje elkaar alvast een beetje te leren kennen en de eerste vogels te "scoren". Er vlogen 2 Zwartkopmeeuwen, 2 Reuzensterns, 4 Kleine Zilverreigers, Kuifleeuweriken, Monniksparkieten en op het water zaten 2 Geoorde Futen. Om half 3 haalden we bij het vliegveld de twee heren op die ons reisgezelschap compleet maakten en begonnen we aan de twee uur durende rit naar Tarifa. Tijdens de rit werden er, ondanks de snelheid van de auto, al heel wat roofvogels gezien en was het meteen duidelijk dat vooral Lieuwe en Toon ervoor moesten zorgen dat de rest ook wist wat er rondvloog.

 

Op het vakantieadres aangekomen kregen we de sleutels van onze goede kamers met eigen douche en toilet. We konden ons op ons gemak installeren en opfrissen en werden om 20.00 uur in het restaurant verwacht, vlak aan de Atlantische oceaan. Die eerste avond zagen we al Kuhls Pijlstormvogels, Grote Sterns, 1 Vale Pijlstormvogel, 2 Drieteenstrandlopers en een juveniele Jan van Gent. Dit zou het ritueel van elke dag worden; na thuiskomst even opfrissen, drankje op het terras, bewapend met kijkers en telescopen, om 20.00 uur aan tafel om de mooi verzorgde soortenlijst in te vullen en de plannen voor de volgende dag door te nemen en dan een zeer goed verzorgde maaltijd met brood en olijven, een voorgerecht, hoofdgerecht vergezeld van een paar lekkere glazen wijn, toetje en dan nog gezellig nakletsen met een afzakkertje in de "huiskamer" achter het café. Tussen 22.30 en 23.00 uur verdwenen we dan druppelsgewijs naar onze kamers. De eerste avond verraste ons een Muurgekko, die op de muur bij de receptie zat. Bij nadere inspectie bleken er nog enkele te zitten.

 

DAG 2:

Vanaf de 2e dag begonnen we 's morgens met een uurtje wandelen in de omgeving voordat we om 9.00 uur aanschoven voor het ontbijt. Onze (vogel)honger werd die eerste keer gestild door het zien van: 1 blauwe rotslijster, vale gieren, koereigers, 5 torenvalken, zwarte ooievaars, zwarte wouwen, een paartje kleine zwartkoppen, een cirlgors, paartje roodborsttapuiten, grauwe vliegenvanger, rotszwaluwen en 1 slangenarend. Na een meer dan hongerstillend ontbijt en nog een kopje koffie konden we onze lunchpakketten ophalen aan de bar voor het vertrek naar trektelpunt Deposito de Agua. Vanaf dit punt konden we het dal overzien wat zich aan onze voeten uitstrekte tot aan het strand en aan de overkant de heuvels met heel veel windmolens. Omstreden apparaten, omdat ze aan veel vogels het leven (schijnen te) kosten. We waren overweldigd door wat we allemaal zagen! Vale Gieren, Torenvalken, Zwarte Ooievaars, Zwarte Wouwen, Roodborsttapuiten, Rotszwaluwen, Slangenarenden, Audouins meeuwen, 2 Wespendieven, Dwergarenden, 1 Bruine Kiekendief, 30 Aasgieren, 3 Sperwers, 1 Boomvalk, Vale Gierzwaluwen,   >70 Bijeneters, Oeverzwaluwen.

 

Rond 13.30 uur maakten we dan een koffiestop om daarna door te rijden naar het natuurreservaat Los Lances. Daar hebben we over het strand gewandeld naar het punt waar een rivier in zee uitkwam en de meeuwen rustten. Helaas verstoren Kitesurfers de rust en het was in die hitte een stevige wandeling, maar zeer de moeite waard en de vogeloogst was deze dag dan ook groot: Drieteenstrandlopers, Steenlopers, 2 Bonte Strandlopers, 1 Bontbekplevier, 1 Kleine Strandloper, 5 Rosse Grutto's, Kuifleeuweriken, Strandplevieren, Dwergstern, Grote Sterns, Kanoetstrandloper, 3 Ooievaars, 1 Zilverplevier, Wulpen, 1 Paapje, Scholeksters. 's Avonds op het terras zagen we nog 2 Jan van Genten, Grote Sterns en een Kuhls Pijlstormvogel.

 

DAG 3:

Vóór het ontbijt vlogen er Jan van Genten over zee en tijdens het ontbijt kwam er een onafgebroken sliert Boerenzwaluwen langs gevlogen.

 

De plannen van deze dag werden in verband met de regen gewijzigd. In plaats van eerst naar de trektelpost te gaan en daarna naar Laguna de Medina, besloten we op aanraden van Kees om de volgorde te wijzigen in de hoop dat het weer mee zou werken en het droog zou zijn tegen de tijd dat we bij Laguna de Medina aan zouden komen. Het leek er niet op dat deze wens vervuld zou worden. Aangekomen bij het meer probeerden we vanuit de auto en erbuiten met regenjassen aan toch alvast wat te zien van wat er op het meer zat, maar de regen joeg ons steeds weer de auto in. Toen we de moed bijna opgegeven hadden en er geopperd werd om eerst maar ergens koffie te gaan drinken, stopte de regen en nog wat wantrouwig stapten we, gehuld in regenkleding, uit om aan onze wandeling langs het meer te beginnen. De plastic regenkleding was al gauw te warm en verdween in de rugzakken. Het advies op de reisbescheiden om stevige, waterdichte schoenen mee te nemen bleek niet voor niets; de natte klei zorgde al gauw voor een extra schoenzool die er zo af en toe afgeschraapt moest worden!

 

Weer een mooie lijst: een Muurgekko, Flamingo's, Visdieven, Zwarte Sterns, Steltkluten, 8 Kemphanen, Dodaarsjes, Geoorde Futen, Wilde Eenden, Kluten, 2 ad. en 3 juv. Purperkoeten, Cetti's Zangers, >10 Blauwe Reigers, Slobeenden, 15 Gele Kwikstaarten, Paapje, 1  Witwangstern, >15 Rosse Grutto's, 2 Marmereenden, Kleine Strandlopers, Kanoeten, Tafeleenden en >75 Witkopeenden en 2 Knobbelmeerkoeten. Over deze Knobbelmeerkoeten was iedereen het eens, behalve Toon. Hij kon deze niet duidelijk als zodanig herkennen en bleef erover twijfelen (nog steeds trouwens!). Heel tevreden stapten we weer in de bus en hoe verder we op "huis" aan gingen, hoe natter het weer werd!

 

DAG 4:

De ochtend begon wat druilerig. Vanaf het hotel was op het torentje 's morgens regelmatig onze Blauwe Rotslijster te zien. Onderweg en op de trektelpost Deposito de Agua: 12 Dwergarenden, 16 Wespendieven, 4 Torenvalken, 5 Alpengierzwaluwen, 4 Kleine Torenvalken, Vale Gierzwaluwen, 56 Ooievaars, 15 Bijeneters, 2 Sperwers, 16 Slangenarenden, 1 Zwarte Wouw, >15 Vale Gieren, 1 Slechtvalk en 1 Roodstuitzwaluw, Roodborsttapuiten, Kneutjes. Vandaag was het heel anders dan bij ons vorige bezoek. Doordat het erg zwaar bewolkt was bleven de vogels boven land en waagden zich niet aan de oversteek.

 

's Middags reden we naar Los Alcornocales (de kurkeiken). Na een flinke rit over niet al te best wegdek, maar door een zeer typisch, ruig landschap met weidse velden waar soms koeien graasden met de onafscheidelijke Koereigers in hun directe nabijheid. We maakten een stop bij een stuwmeer om te speuren en daarbij ontdekten onze opmerkzame heren Thekla Leeuweriken. Na de hobbelige rit parkeerde Kees de bus om ons mee te nemen voor een heel verrassende wandeling. Door een primitief poortje in de omheining verschaften we ons toegang tot het bos. Over het smalle paadje wandelend waande je jezelf in een andere wereld dan het dorre, droge landschap van daarvoor zou doen vermoeden. Langs het pad zagen Jan en ik, vlak bij het water, een kikkertje of padje, maar helaas hebben we het niet opgepakt om aan Kees te laten zien, want toen we met hem terugliepen was het beestje nergens meer te zien. Foutje! Hoewel we tijdens deze wandeling niet zoveel vogels zagen als gehoopt, was het toch een heel mooie tijdsbesteding. We noteerden: In de goten langs de weg veel Spaanse Muurhagedissen, Thekla Leeuweriken, 1 Slechtvalk, Slangenarend, Vale Gieren, Alpengierzwaluw, 1 Grauwe Kiekendief, 2 Vinken, 1 Torenvalk, 1 Havik, Kuifmezen, Boomkruipers, ca. 55 Bijeneters, Grauwe Gors. 's Avonds voor het eten kreeg hij in plaats daarvan nog 2 Kleine Jagers te zien.

 

Toen we 's avonds terugliepen naar onze kamers zat er op het raam naast de receptie een kikkertje. We hebben het nu maar wél even gevangen en omdat het licht nog brandde op de kamer van Kees, zijn we even gaan vragen wat het voor een kikker was. Hij wist het eigenlijk al voordat hij hem gezien had. Het beestje even in een potje gedaan zodat we hem allemaal goed konden bekijken. Het bleek een Zuid-europese Boomkikker te zijn. Erg leuk.

 

DAG 5:

Omdat we gisteren Vale Gieren hadden zien cirkelen en Kees toen vertelde over een gierenvoederplaats, besloten we dat we daarheen zouden wandelen. Er was geen Gier op de grond te zien, helaas, maar we hebben wel een dode koe van zeer dichtbij kunnen bekijken en ruiken en tussen de talloze botten gescharreld om een paar gierenveren te bemachtigen, die we later toch maar weggegooid hebben omdat ze wat onfris bleken te zijn.

 

Tijdens de rit naar trektelpunt El Algarrobo: Wespendieven, 2 Slangenarenden, Dwergarend, Gierzwaluwen en Alpengierzwaluw. Op de trektelpost: 5 Visarenden, 1 Roodstuitzwaluw, 30 Zwarte Wouwen,   24 Slangenarenden, 43 Dwergarenden, 62 Wespendieven, 11 Alpengierzwaluwen, >100 Bijeneters, 1 Zwarte Ooievaar, Kleine Zwartkop, Vale Gierzwaluwen,Vale Gieren, 1 Kleine Torenvalk, 4 Sperwers, 1 Aasgier, 1 ARENDBUIZERD, 1 Oeverzwaluw, 2 juv. Bruine Kiekendieven, 1 Boomvalk en 1 HAVIKAREND. Het is een schitterend uitzichtpunt en we hadden er nog uren kunnen zitten, maar we besloten toch maar terug te gaan naar de camping. Kees is met Lieuwe en Toon nog naar het strand gereden terwijl de rest even rust nam. Helaas zat de Bengaalse stern er weer niet bij...

 

DAG 6:

We beginnen vandaag op het terras, waar de heren het volgende meldden: 3 Kleine Jagers, 4 Kuhls Pijlstormvogels, 2 Vale Pijlstormvogels, 8 Grote Sterns, 10 Jan van Genten, 1 Kleine Zilverreiger, 5 Audouinsmeeuwen en Bijeneters.Na het ontbijt gaan we weer naar Deposito de Agua. De zon scheen, het werd echt heel warm en hoewel het wel lekker is voor je teint, is het iets minder leuk voor het roofvogels kijken. Door de thermiek schroeven ze zo hoog dat ze niet meer te zien zijn of slechts kleine, onherkenbare puntjes in het stralende blauw. Maar we hadden uiteindelijk toch weer een respectabel lijstje: 50 Slangenarenden, 29 Wespendieven, 21 Dwergarenden, 1 Hop, 4 Sperwers, 5 Tapuiten, Roodborsttapuiten, 1 Kleine Zwartkop, 2 Grote Gele Kwikstaarten, Vale Gieren, Boompieper, 2 Torenvalken, 8 Bijeneters, 45 Zwarte Wouwen, Fitissen, 3 Zwarte Ooievaars, 2 Aasgieren.

 

's Middags rijden we naar de rijstvelden La Janda, een in de 50-er jaren opgedroogd meer. Behalve rijst wordt er ook katoen verbouwd. Beregeningsinstallaties staan aan de randen van de rijstvelden. Het frisse groen is een opvallend verschijnsel in het verder droge landschap. We stoppen steeds op het moment dat iemand iets ziet vliegen en dat gebeurt nogal eens. Het resultaat: Roodborsttapuiten, 4 Slangenarenden, 106 Ooievaars, 7 Blauwe Reigers, 7 Bruine Kiekendieven 4 Grauwe Kiekendieven, 22 Kleine Zilverreigers, Koereigers, Kneutjes, 4 Witgatjes, Wilde Eend, 7 Torenvalken, 1 Havikarend, Graszangers, Groenlingen, 3 Dwergarenden, 26 Houtduiven, 1 Buizerd, Europese Kanaries (ze vliegen naast de auto en blijken 50 km./uur te gaan), Kauwen, 2 Grote Gele Kwikstaarten, 3 Visarenden, 5 Zwarte Sterns, 2 Wespendieven, 1 Zwarte Wouw, 6 Vale Gieren, 2 Fazanten , 2 Paapjes, 4 Waterhoentjes, 1 juv. Roodkopklauwier. Bij de stuwdam zien we een zonnende Kaspische beekschildpad en 1 Grote Gele Kwikstaart. Boven het stuwmeer laat een biddende Slangenarend zich bewonderen. Onderweg nog een dood konijn.

 

DAG 7:

We vertrekken om 9.45 uur naar Gibraltar en parkeren de auto bij een park en steken over naar de grens. In de rij mensen wachten we geduldig tot de grenscontrole. Daar blijkt dat Harry met zijn identiteitskaart niet binnen

  mag. We voelen ons er allemaal erg vervelend onder om hem alleen La Linéa in te zien lopen. Wij komen verder zonder problemen binnen en daar wacht onze gids John met zijn splinternieuwe taxibusje. Hij stelt zich voor en we installeren ons in de auto. John vertelt ons in het Engels over Gibraltar en tussendoor babbelt hij Spaans tegen Kees. Hij brengt ons eerst naar het natuurreservaat waar we omhoog wandelen. Daar zien we de grote Pasja vlinder. Lieuwe en Nelly zien 3 Barbarijse Patrijzen. Door de telescoop zien we enkele groepen dolfijnen en 3 Witflankdolfijnen. We komen langs een ringstation,waar een vrouw juist bezig is een juv. Kleine Zwartkop uit het net te halen en naar ons toekomt om ons de

  kans te geven foto's te maken en hem goed te bekijken. Vanaf het eindpunt kunnen we dolfijnen bewonderen.

 

Op de terugweg probeert Kees een Pasja vlinder van wat dichterbij te bekijken, maar het beestje is hem te snel af. We treffen John weer en hij brengt ons naar de druipsteengrotten waar we een tijdje in rondlopen en waar het heerlijk koel is. Als we eruit komen wacht John ons al op om naar de apen te gaan kijken. Het lijkt Apenheul wel, maar dan met alleen Makaken. Er leven 5 families op Gibraltar met elk hun eigen territorium. Vooral de jonge aapjes zijn natuurlijk zeer vertederend. En zoals het goede toeristen betaamt maken ook wij foto's van de dieren. John blijkt een echte stuurkunstenaar met het busje. Iedereen krijgt het Spaans benauwd bij het gekriegel van die taxi's die een paar keer moeten steken om door bochten heen te komen of langs elkaar heen te manoeuvreren, waarbij spiegels op slechts enkele centimeters van elkaar blijven. We lopen ook nog even in het gangenstelsel wat door het leger in de oorlog is aangelegd en van daaruit gaan we naar Europa point. Daar nemen we afscheid van John en gaan eerst een kopje koffie drinken op het enige terras daar. We hebben de koffie nauwelijks op, of we worden vriendelijk doch dringend verzocht binnen 5 minuten weg te wezen, want ze willen de stoelen opruimen voor de siësta. We lopen naar de rand en zien daar de Blauwe Rotslijster schitteren in de zon. Het is echter bloedheet, dus lopen we naar de andere kant waar tenminste nog een heel klein beetje schaduw is op de uitzichtpunten onder de vuurtoren. Het is windstil en dat is iets wat Kees hier nog nooit heeft meegemaakt. Hierdoor is er waarschijnlijk nauwelijks trek te zien. Er zwemmen heel veel Harders en verder weg op zee zien we weer dolfijnen. Wat we er verder gezien hebben zijn: 5 Sperwers, 1 Bonte Vliegenvanger, Bruine Kiekendief , Tapuit, 2 Torenvalken, Vale Gierzwaluwen, Kuhls Pijlstormvogels, Vale Pijlstormvogels, 1 Slechtvalk.

 

Op Europa point schieten ook weer Muurhagedissen langs en als we op het punt staan naar de bus te vertrekken ontdekken we een zwaargewonde Maanvis! Eerst lijkt hij dood, maar na enige tijd richt hij zich weer op en verdwijnt nét voordat Kees zijn telescoop op hem kan richten. Lieuwe heeft nog een foto genomen; hopen dat die gelukt is! We lopen naar de bushalte en kunnen instappen als de chauffeur zijn eten op heeft. Terug bij de grenspost moeten we de paspoorten weer tevoorschijn halen en dan lopen we terug naar de bus.

 

Het is nog geen 17.00 uur en Harry is nog niet terug. Kees gaat hem zoeken en even later komen ze samen terug. Ook Harry heeft zich goed vermaakt. Hij heeft een rondvaartboot genomen en hij voelde zich Onassis toen hij vooraan op de boot de dolfijnen langs en onder de boot door zag zwemmen. Een unieke ervaring! We rijden terug, moe maar voldaan en hebben wel behoefte aan een koel drankje op ons terras. Daarna even opfrissen en onze laatste avond in Tarifa begint.

 

Kees vraagt hoe iedereen deze week ervaren heeft en wat voor elk van ons het hoogtepunt was. Iedereen heeft dan een ander antwoord, maar we zijn het er wel over eens dat het een zeer geslaagde week was. We hebben speciaal voor deze avond paëlla te eten. De grote pan die op tafel komt ziet er erg smakelijk uit en het blijkt ook heerlijk te smaken. Heel anders dan het diepvriespak van thuis! Verse schaaldieren, garnalen, calamaris, groenten en de echte Spaanse rijst. Verrukkelijk, en de pan gaat dan ook helemaal leeg. Na het toetje nestelen we ons in de zithoek en laten de week nog eens rustig de revue passeren onder het genot van ieders favoriete drankje. We wisselen adressen uit en spreken af om op 30 november elkaar weer te zien op de SOVON dag, als Kees daar een lezing komt geven. Het wordt wat later dan anders. De volgende ochtend moeten we al om 6.45 uur op om op tijd op het vliegveld te kunnen zijn.

 

SAMENGEVAT:

Strand, telposten, rijstvelden, het meer, kurkeikenbos, Gibraltar; het waren allemaal plekken met hun eigen charme en we hebben onze harten kunnen ophalen!

 

Hoewel ons gezelschap uit vogelaars van verschillende niveaus bestond, was dat geen probleem. De minder ervaren vogelaars onder ons leerden weer van de experts. Behalve vogels hebben we ook zoogdieren, reptielen en amfibieën, vissen en vlinders kunnen bewonderen. Het was ook bijzonder leuk om als we 's avonds terugliepen naar onze kamers nog even de muren van de receptie af te speuren naar Muurgekko's en die ene keer zelfs het Zuid-Europese boomkikkertje!

 

Kees is een rustige en zeer deskundige gids die iedereen in zijn waarde laat en als er vragen zijn of als er iets interessants te melden is of op elk gewenst ander moment ter zake doende informatie geeft.

p

 

 

 

Wandelen in Tarifa (Foto: Peter Zwitser).

 

In de schuilhut bij het trand van Tarifa (Foto: KW).

 

Verse kurk in Los Alcornocales (Foto: KW).

 

Ooievaars en zwarte ibissen in La Janda (Foto: KW).

 

De grijze wouw is rond Tarifa te zien (Foto: KW).

 

Hop (Foto: Peter Zwitser).

 

Zwarte ooievaar (Foto: KW).

 

Dwergarend (Foto: Peter Zwitser)

 

Wespendief (Foto: Peter Zwitser)

 

p

Jonge aasgier (Foto: KW).

Groep ooievaars (Foto: KW).

 

Observatiepost 2 bij Tarifa (Foto: KW).

 

Resultaten van het telproyect, 2016 (Foto: KW).

Bengaalse stern met gele snavel (Foto: KW).

 

Drieteenstrandloper bij Tarifa (Foto: KW).

 

Heremietibis in vlucht (Foto: KW).

 

Jonge heremietibissen (Foto: KW).

 

Muurgekko bij ons restaurant (Foto: KW).

p

Aasgier (Foto: Ria Vogels).

p

Rode patrijzen op het pad (Foto: Ria Vogels).

Koereigers en koeien bij Tarifa (foto: kw).

p

Zwarte ibissen (Foto: KW).

SOORTENLIJST

Vogelreis Tarifa & Doñana

Reisdata: 17 t/m 24 september 2005

 

Reisleider: Kees Woutersen

VOGELS (123 soorten):

Fuut

Geoorde Fuut

Dodaars

Jan van Gent

Aalscholver

Lepelaar

Ralreiger

Koereiger

Grote zilverreiger

Kl. zilverreiger

Kwak

Blauwe reiger

Ooievaar

Zwarte ooievaar

Zwarte Ibis

Lepelaar

Flamingo

Wilde eend

Krakeend

Slobeend

Wintertaling

Zomertaling

Witkopeend

Krooneend

Tafeleend

Grijze wouw

Zwarte wouw

Rode wouw

Sperwer

Havik

Aasgier

Vale gier

Slangenarend

Grauwe kiekendief

Bruine kiekendief

Wespendief

Buizerd

Dwergarend

Visarend

Torenvalk

Kleine torenvalk

Rode patrijs

Kwartel

Fazant

Waterhoen

Meerkoet

Knobbelmeerkoet

Purperkoet

Steltkluut

Kluut

Vorkstaartplevier

Kievit

Bontbekplevier

Strandplevier    

Goudplevier

Steenloper

Drieteenstrandloper

Bonte strandloper

Kleine strandloper

Kemphaan

Tureluur

Groenpootruiter

Zwarte ruiter

Oeverloper

Witgat

Bosruiter

Grutto

Rosse grutto

Watersnip

Kokmeeuw

Audouinsmeeuw

Geelpootmeeuw

Kleine mantelmeeuw

Grote stern

Visdief

Zwarte stern

Houtduif

Turkse tortel

Kerkuil

Alpengierzwaluw

IJsvogel

Bijeneter

Hop

Grote bonte specht

Kuifleeuwerik

Kalanderleeuwerik

Oeverzwaluw

Boerenzwaluw

Roodstuitzwaluw

Huiszwaluw

Duinpieper

Gele kwikstaart

Paapje

Roodborsttapuit

Tapuit

Blauwe rotslijster

Merel

Graszanger

Cetti's zanger

Kleine zwartkop

Fitis

Tjiftjaf

Grauwe vliegenvanger

Bonte vliegenvanger

Pimpelmees

Koolmees

Boomkruiper

Roodkopklauwier

Zuidelijke klapekster

Zwarte spreeuw

Gaai

Ekster

Blauwe ekster

Kauw

Raaf

Huismus

Vink

Europese kanarie

Groenling

Putter

Kneu

Cirlgors

Grauwe gors

 

 

Overigen

X = gezien/gehoord

D = vleermuis-detector

† = dood gevonden

S = sporen/keutels/holen

 

 

ZOOGDIEREN:

Mangoest X

Genetkat †

Wezel X

Edelhert X

Damhert X

Konijn X

Iberische haas X

 

REPTIELEN EN AMFIBIËN:

Spaanse groene kikker X

Kaspische beekschildpad X

Muurgekko X

Spaanse muurhagedis X

Roodstaartfranjeteenhagedis X

 

 

P

 

SOORTENLIJST

Vogelreis Tarifa & Doñana

Reisdata:

15 t/m 22 september 2007

en

05 t/m 12 september 2009

 

Reisleider: Kees Woutersen

VOGELS   (124, 137 en 127 soorten):

Fuut X X X

Geoorde Fuut X X -

Dodaars X X X

Kuhls pijlstormvogel X X -

Vale pjlstormvogel X - X

Jan van Gent X X -

Aalscholver X X -

Ralreiger X X -

WOUDAAP - - X

Koereiger X X X

Grote zilverreiger X - X

Kl. zilverreiger X X -

Kwak X X X

Blauwe reiger X X X

Purperreiger X X X

Ooievaar X X X

Zwarte ooievaar X X X

Zwarte Ibis X X X

Lepelaar X X X

Flamingo X X X

Wilde eend X X X

Krakeend X X -

WINTERTALING - - X

Slobeend X X X

Witkopeend - X X

Marmereend - - X

Krooneend X X X

Tafeleend - X X

Grijze wouw - X X

Zwarte wouw X X X

Rode wouw X - -

Sperwer X X X

Aasgier X X X

Vale gier X X X

Monniksgier - X X

Slangenarend X X X

Grauwe kiekendief X X X

Blauwe kiekendief - X -

Bruine kiekendief X X X

Wespendief X X X

Buizerd X X X

Dwergarend X X X

Havikarend X - -

Visarend X X X

Slechtvalk X X X

Boomvalk X - X

Eleonoras valk - - X

Torenvalk X X X

Kleine torenvalk X X X

Rode patrijs X X X

Fazant - X X

Waterhoen X X X

Meerkoet X X X

Knobbelmeerkoet X X -

Purperkoet - X X

Scholekster - X

Steltkluut X X X

Kluut X X X

Kievit - X X

Zilverplevier - X X

Bontbekplevier X X X

Kleine plevier X X -

Strandplevier X X X

Steenloper X X X

Drieteenstrandloper X X X

Bonte strandloper X X X

Kleine strandloper X X X

Kanoet X - X

Kemphaan - X X

Tureluur X X X

Groenpootruiter X X X

Oeverloper X X X

Witgat X X X

Bosruiter X - -

Grutto X - X

Rosse grutto X - -

Wulp X X X

Regenwulp - X X

Watersnip X X X

Kokmeeuw X X X

Audouinsmeeuw X X X

Zwartkopmeeuw X - -

Geelpootmeeuw X X X

Kleine mantelmeeuw X X X

Grote stern X X X

Visdief X X X

Reuzenstern - - X

Witwangstern X - -

Houtduif X X X

Turkse tortel X X X

Zomertortel - X X

Steenuil - - X

Koekoek X - -

Gierzwaluw - X X

Vale gierzwaluw X X X

Alpengierzwaluw X X X

IJsvogel X X X

Bijeneter X X X

Hop X X

Grote bonte specht X X X

Boomleeuwerik X X X

Kuifleeuwerik X X X

Tekla leeuwerik X X -

Rotszwaluw X X X

Oeverzwaluw X X X

Boerenzwaluw X X X

Roodstuitzwaluw X X X

Huiszwaluw X X X

Boompieper X - -

Witte kwikstaart X X X

Gele kwikstaart X X X

Grote gele kwikstaart X - -

Winterkoning X X X

Roodborst - X X

Gekraagde roodstaart X X -

Zwarte roodstaart - X X

Paapje X X -

Roodborsttapuit X X X

Tapuit X X X

Blonde tapuit - X -

Zwarte tapuit - X -

Blauwe rotslijster X X X

Merel X X X

Graszanger X X X

Cetti's zanger X X X

Orpheusspotvogel - X -

Provencaalse grasmus - X X

Zwartkop X - X

Orpheusgrasmus - X -

Kleine zwartkop X X X

Fitis X X X

Tjiftjaf X - -

Vuurgoudhaan X - -

Grauwe vliegenvanger - X -

Bonte vliegenvanger X X X

Kuifmees - X X

Pimpelmees X X X

Koolmees X X X

Staartmees X X X

Boomkruiper X X X

Boomklever - - X

Roodkopklauwier X - -

Iberische klapekster X X X

Zwarte spreeuw X X X

Ekster X X X

Blauwe ekster X X X

Kauw X X X

Raaf X X X

Huismus X X X

Vink X X X

Europese kanarie - X  X

Groenling X X X

Putter X X X

Kneu X X X

Cirlgors - X -

Grauwe gors X X X

Monniksparkiet - X -

Yellow-crowned Bishop - X -

Overigen

X = gezien/gehoord

D = vleermuis-detector

† = dood gevonden

S = sporen/keutels/holen

 

 

ZOOGDIEREN :

Egel - † -

Vos - S -

Mangoeste - X -

Genetkat † † -

Wild zwijn S X S

Iberische steenbok - -X

Edelhert X X -

Damhert X X -

Konijn X X X

Bruine rat X --

 

REPTIELEN EN AMFIBIËN:

Spaanse groene kikker X X

Kaspische beekschildpad X X

Muurgekko X X

Spaanse muurhagedis X X

 

Libellen in 2007 (11 soorten):

Zwervende heidelibel (vele duizenden)

Vuurlibel

Iberisch lantaarntje

Watersnuffel

Grote Keizerlibel

Purperlibel

Zuidelijke keizerlibel

Tengere grasjuffer

Purperlibel

´Bended Groundwing´ (geen NL naam)

Gewone oeverlibel

 

Texto