Zuid-Portugal

 

Zuid-Portugal

Algarve - Alentejo- Lisboa

 

Reisdata:

nnb

Duur:

8 dagen

Prijs:

€ nnb

(Lissabon/Lissabon)

     

o.l.v.

Kees Woutersen.

Aantal verwachte soorten:

vogels 120-140.

Toeslag 1 pers. kamer

€ 175


Algarve, de zuidwest punt van Europa zit vol verrasingen. In combinatie met het achterland de Alentejo en de omgeving van Lissabon is dit een complete vogelreis met grote soortenrijkdom aan kleine trekvogels, grote groepen steltlopers, roofvogels in vlucht, een oceaan met zeevogels en exotische soorten die Portugal veroveren. We bezoeken rotskliffen, uitgestrekte estuaria en brakke lagunes, rivierdalen, heuveltoppen van lage sierras en verlaten landerijen.

Met zijn gematigde klimaat en gevarieerde landschappen biedt Portugal ideale omstandigheden om vogels te kijken. Aan de kust bij de Algarve en bij Lissabon zijn watervogels het belangrijkst. De getijde gebieden bij de Taag en de Sado rivieren met groot verschil tussen hoog en laag water zijn altijd verrassend en zitten vol met trekvogels. Laag water legt grote moddervlaktes open bij de monding van de Taag en bij het Sado-estuarium. De brede oevers van de Sado zijn grotendeels onontgonnen, moeilijk bereikbaar en omgeven door zoutmoerassen. Samen met de rijstvelden is dit aantrekkelijk voor enorme aantallen steltlopers in de winter en op doortrek zoals zilverplevier, strandplevier, steltkluut, kleine - en krombekstrandloper. In de winter is dit een van de belangrijkste gebieden voor Nederlandse grutto´s en ook veel van onze lepelaars komen hier. Bossen van kurkeiken en van parasoldennen (pijnboompitten!) staan op slechte grond, in de dorpjes lijkt het of je 50 jaar terug in de tijd geworpen wordt. Dehesas met kruidenvegetatie en steeneiken lijken op Extremadura, en hier zijn algemeen blauwe ekster en grijze wouw. Bij de rotspunten die in zee steken, verzamelen zich roofvogels op trek en 15 soorten zien in voor- of najaar is heel goed mogelijk. De glooiende, extensief gebruikte en bijna verlaten vlaktes van de Alentejo zijn voor veel mensen het meest indrukwekkend. Hier leven de zo bedreigde steppenvogels als grote – en kleine trap, grauwe kiekendief, wit- en zwartbuikzandhoen en griel.

 

Veel typisch zuidelijke vogels broeden verspreid in Zuid Portugal zoals kleine – en grote zilverreiger, zwarte ibis, dwergarend, zwarte wouw, griel, rode patrijs, bijeneter, hop, scharrelaar, griel,   Tekla- en kalanderleeuwerik, blonde tapuit, bergfluiter, Iberische klapekster, orpheusspotvogel, roodkopklauwier, zwarte spreeuw, rotsmus en grijze gors. Het kleine Sint-helenafazantje en de geel/zwarte Napoleonwever zijn exoten die hier vaste voet hebben terwijl de nieuwkomer Kuifmaina ( Acridotheres cristatellus ) steeds algemener wordt.

Zuid-Portugal is vooral ook interessant voor amfibieën en reptielen, het voorjaar begint uitzonderlijk vroeg en gedurende de warme zomer verbergen ze zich in koele plaatsen. Mangoeste, Iberische haas en genetkat zijn de zoogdieren die je tegen kunt komen.

 

Reisprogramma :

Dag 1. Ophalen vliegveld van Lissabon.

Vervoer naar omgeving Setubal voor drie nachten. Korte excursie.

Dag 2, 3. Kust Lissabon en estuariën

Bezoek aan de getijdegebieden Esuário do Tajo (Alcochete) en Cabo Espichel. Dit landschap met zee, open vlaktes, duinen, rijst- en rietvelden, naaldbos en Mediterraan struikgewas is een belangrijk rust- en broedgebied voor water- en bosvogels zoals purperreiger, reuzenstern, provencaalse grasmus, visarend en Iberische tjiftjaf. Tijdens de trektijd is het mogelijk meer dan 100 soorten op een dag te vinden! In de Sado leeft een groep tuimelaars die zich regelmatig laat zien.

Dag 4. Kust en graslanden

We steken met de ferry van Setúbal over en bezoeken de zuidkant van getijdegebied Reserva Natural do Estuário do Sado (Setúbal-Comporta, 23.000 ha. beschermd gebied). Er leven altijd duizenden steltlopers en laten zich bij een pittoresk haventje goed bekijken. Al vogelend verplaatsen we ons richting Castro Verde, het hart van de Alentejo regio waar we 1 nacht verblijven.

Dag 5. Alentejo, Algarve

De opmerkelijke omgeving van het karakteristieke dorp Castro Verde is de beste plek in Portugal voor steppevogels inclusief kleine torenvalk en scharrelaar en grote roofvogels als Spaanse keizerarend en monniksgier worden regelmatig gezien. Door het schaars begroeide landschap snijden smalle riviertjes en hier broedt oa zwarte ooievaar, havikarend en roodstuitzwaluw.

Dag 6 & 7. Algarve

Hoge zeekliffen en lage Mediterrane vegetatie zijn karakteristiek voor de ZW punt van Europa bij de Kaap Sao Vicente en het dorpje Sagres. Ideaal gebied om een dag rond te struinen op zoek naar zangvogels en roofvogels op trek en zeevogels die langs de kliffen vliegen. Kuifaalscholver, havikarend, slechtvalk, blauwe rotslijster, rotszwaluw en blauwe ekster verblijven hier het hele jaar. Dichtbij is niet alleen een getijdegebied maar er is ook zoetwater met riet waar vogels als grote karekiet en buidelmees broeden.

Dag 8. Retour vliegveld Lissabon.


Aankomt/vertrek: vliegveld Lissabon, aankomst en vertrek in de middag (plm. 14.00 – 16.00 uur) tenzij anders afgesproken. Aanbevolen vliegmaatschappij: Transavia, KLM, TAP.

Inclusief/exclusief: verblijf obv volpension (ontbijt, lunchpakket, avondeten), alle vervoer ter plaatse, alle excursies, Nederlandse reisleiding, alle entreegelden, informatiepakket over de te bezoeken gebieden . Exclusief: heen- en terugreis Spanje, evt. reisverzekering, fooien, souvenirs, eigen consumpties.

Vervoer ter plaatse: 9-persoons busje.

Zwaarte: lichte wandelingen (max. enkele km rustig lopen), die u indien gewenst kunt bekorten.

Aantal deelnemers: tenminste 3 personen, maximaal 15 personen.

Accommodatie: f amiliehotels met douche/toilet op de kamer .

Klimaat: meest lenteweer, rond de 15 ºC., meta f en toe een regenbui.

Extra informatie: op aanvraag.

Opgaveformulier : klik hier .

 

p

p

Laag water in het estuarium biuj Setúbal (© KW).

p

Een telescoop is handig op deze vlaktes (© KW).

p

Vechtstier en kurkeiken (© KW).

p

Koeien, weiland en dehesas in Zuid-Portugal (© Carla van Moorsel).

 

p

Bloemensteppen bij Castro Verde (© KW).

 

p

Route vogelreis Zuid-Portugal.

Soortenlijsten: 2014.

p

Laag water, Taag estuarium onder Lissabon (© KW).

p

Portugal is de grootste producent van kurk ter wereld (© KW).

p

Cabo Espichel, hoog boven de oceaan (© KW).

p

Landschap rondom Castro Verde.

p

Getijdegebied, een steltlopersparadijs.

p

Haventje in het getijdegebied.

p

Een van de witte dorpen (© KW).

De Crossbill Guides natuurreisgids over Zuid Portugal wordt gepubliceerd begin 2018.

SOORTENLIJST

Vogelreis:    Zuid-Portugal

Reisdata: 29 maart t/m 05 april 2014

Reisleider: Kees Woutersen

VOGELS (136 soorten):

Fuut

Dodaars

Jan van Gent

Aalscholver

Koereiger

Kleine zilverreiger                     

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Purperreiger

Lepelaar

Ooievaar

Flamingo

Bergeend

Wilde eend

Krakeend

Slobeend

Krooneend

Zwarte zee-eend

Grijze wouw

Zwarte wouw

Rode wouw

Monniksgier

Slangenarend

Grauwe kiekendief

Bruine kiekendief

Wespendief

Buizerd       

Spaanse keizerarend

Dwergarend

Visarend

Slechtvalk

Torenvalk                        

Kleine torenvalk

Rode patrijs       

Kwartel

Waterhoen                      

Meerkoet                         

Kleine trap        

Grote trap          

Scholekster

Steltkluut

Kluut

Griel

Zilverplevier

Bontbekplevier

Kleine plevier

Strandplevier

Steenloper

Drieteenstrandloper

Bonte strandloper

Krombekstrandloper

Kleine strandloper

Regenwulp

Wulp

Tureluur

Groenpootruiter

Zwarte ruiter

Oeverloper

Witgat

Bosruiter

Grutto

Rosse grutto

Watersnip

Grote jager

Kokmeeuw

Geelpootmeeuw

Kleine mantelmeeuw

Grote stern

Visdief

Alk/Zeekoet

Zwartbuikzandhoen

Houtduif                                   

Turkse tortel

Koekoek

Kuifkoekoek

Bosuil

Steenuil           

Gierzwaluw

Vale gierzwaluw

IJsvogel

Bijeneter

Hop

Groene specht

Grote bonte specht    

Kuifleeuwerik                

Teklaleeuwerik

Kalanderleeuwerik        

Rotszwaluw                     

Oeverzwaluw

Boerenzwaluw

Roodstuitzwaluw

Huiszwaluw

Graspieper

Witte kwikstaart          

Winterkoning                      

Blauwborst

Nachtegaal

Zwarte roodstaart

Roodborsttapuit

Blonde Tapuit

Blauwe rotslijster           

Merel

Grote lijster

Graszanger                      

Cetti's zanger

Provencaalse grasmus

Baardgrasmus

Zwartkop

Kleine zwartkop

Vuurgoudhaan

Grauwe vliegenvanger

Kuifmees

Pimpelmees                     

Koolmees                 

Staartmees

Boomklever

Boomkruiper                 

Roodkopklauwier

Iberische klapekster

Zwarte spreeuw                           

Vlaamse gaai                   

Ekster 

Blauwe ekster

Kauw

Raaf                                

Zwarte kraai                    

Huismus                                       

Spaanse mus

Vink

Europese kanarie   

Groenling

Putter

Kneu     

Grijze gors                      

Grauwe gors

Kuifmaina (Acridotheres cristatellus)

 

ZOOGDIEREN

Mol S

Egel †

Mangoeste X

Konijn X

Iberische haas X

REPTIELEN & AMPHIBIËN

Gewone pad X

Spaanse groene kikker X

Kaspische beekschildpad X

 

p

Blauwe ekster, talrijk in Zuid-Portugal (© KW).

p

Het eerste broedgeval van de grijze wouw in Europa

vond plaats in Zuid-Portugal in 1973 (© KW).

p

De Iberische klapekster is een vogel van extensief land (© KW).

p

Grote trap (Foto: Rob Frijns).

p

Griel (JM Cereza).

p

Ook veel ooievaars in Zuid-Portugal (© KW).

p

Kleine zilverreigers (© KW).

p

Vogelgroep bij het Estuarium van de Taag (© KW).